Skip to content

Sustainability

De BusinessFabriek gelooft in de toekomst. Daarom geloven wij er ook in, dat het logisch is dat je als ondernemer verder kijkt. Om die reden is de BusinessFabriek al jaren betrokken bij initiatieven die te maken hebben met duurzaam ondernemen, de circulaire economie en duurzame energiebronnen. Er wordt veel gepraat over People, Planet, Profit en Purpose. Vier begrippen die belangrijk zijn voor de BusinessFabriek.

Profit

Als ondernemers vinden we profit, het maken van winst, uiteraard een van de belangrijke taken van een onderneming. Ook als jij de duurzaamheidsprincipes als basis hebt genomen, geldt dat het maken van winst een vereiste is om een goed bedrijf te zijn. Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf een product heeft dat winst kan maken, maken we gebruik van dezelfde tools die we ook voor andere startups of innoverende ondernemers gebruiken. De duurzaamheidsprincipes kunnen daarbij uitstekend dienen als een solide basis voor de propositie die jouw bedrijf aan jouw klanten biedt. 

Planet

Zorg voor de wereld om ons heen is cruciaal in elke onderneming. Vanuit de BusinessFabriek sporen wij onze ondernemers altijd aan om goed na te denken hoe ze omgaan met hun directe en indirecte omgeving. Hierbij hoort ook het bewust omgaan met grondstoffen, logistieke bewegingen, energie en andere factoren waarin keuzes te maken zijn.

Maar voor ons gaat planet niet alleen over goed omgaan met de wereld om je heen. Het gaat verder, want de wereld om ons heen is ook een continue inspiratiebron. De natuur heeft allerlei technische vraagstukken vaak beter opgelost dan wij dat kunnen bedenken. Door het bestuderen van de wereld om ons heen, komen we vaak ook tot hele andere oplossingen dan we eerder voor mogelijk hadden gehouden. Vaak levert dit betere producten op, met een betere winstmarge en minder belasting voor de omgeving.

People

De BusinessFabriek gelooft in de waarde van mensen. In een tijdperk waarin veel zaken geautomatiseerd kunnen worden, zijn mensen nog steeds de spil in elke onderneming. Daarom kijken wij bij al onze startups ook hoe er door de hele keten omgegaan wordt met de mensen die erbij betrokken zijn. Wij geloven niet alleen dat dit op de lange termijn beter is, maar wij hebben de ervaring dat goed omgaan met mensen direct voordeel oplevert voor de ondernemer.

Purpose

De beste startups zijn de startups die, naast een goede oplossing voor een probleem of behoefte, ook een maatschappelijke impact hebben. Echte verandering in de samenleving komt voort uit mensen die initiatief nemen. Dit initiatief kan genomen worden door startups of innovatieve ondernemers. In eerdere projecten hebben wij ervaren dat dit een positieve impact heeft op zowel de omgeving, als de winstgevendheid van de producten.

Circulaire economie

Bij de BusinessFabriek geloven we in de circulaire economie. De circulaire economie gaat veel verder dan het hergebruiken van materialen. Samen met onze ondernemers kijken we welke keuzes gemaakt kunnen worden in de benadering van het oplossen van de problemen en behoeftes van de markt. Daarbij kijken we ook of we de oplossing anders kunnen formuleren waardoor de oplossingen duurzamer worden. Daarnaast kijken we of de gebruikte materialen volledig herbruikbaar en eventueel zelfs op te waarderen zijn aan het einde van de levenscyclus van het product. Uiteraard verliezen we hierbij trends als de sharing economy niet uit het oog. Dit zijn ook de principes die de BusinessFabriek heeft toegepast binnen nationale accelerators als bijvoorbeeld CE Accelerate en Get Started.

Duurzaam innoveren

De BusinessFabriek heeft een passie voor duurzame innovatie en startups. Door onze kennis op het gebied van startups en creatieve innovatiemodellen, kunnen wij samen met u op een andere manier kijken naar uw producten, verdienmodellen of processen. Zo kunnen wij u helpen om te innoveren op manieren die u ook direct betere producten en een gezonde winstmarge opleveren.

Wilt u meer weten over de kansen die de BusinessFabriek op deze manier voor uw bedrijf ziet? Als u uw gegevens achterlaat, dan komen wij u dat graag concreet uitleggen voor uw bedrijf.