Skip to content

Aanpak

In de BusinessFabriek is de ervaring gebundeld van 10 jaar startups en bijna 18 jaar in de keuken staan bij verschillende organisaties. Op basis van die ervaring hebben wij een eigen werkwijze ontwikkeld die onderanderen gebruik maakt van bestaande modellen.

Veel van onze trajecten beginnen met een “brain picking” sessie. Het lijkt op een brainstorm sessie, maar is er vooral op gericht om zo veel mogelijk kennis over jouw bedrijf, bedrijfsidee of product te krijgen. Samen kijken we naar alle onderdelen van je (toekomstige) bedrijf en proberen daar een compleet beeld van vast te leggen. Dit geeft een goed idee van waar het bedrijf staat, waar de mogelijkheden liggen en wat de gekozen aanpak is. Daarna doen we hetzelfde voor de markt en voor de doelgroepen en gaan we uitgebreid in op de doelen die je wilt bereiken.

 

Naast het complete beeld uit de eerste sessie, leggen we de technologische ontwikkelingen en de marktontwikkelingen in jouw markt. Op deze manier richten we ons op een gezonde toekomst en op de veranderingen die komen gaan. Vanuit deze combinatie komen wij vanuit de BusinessFabriek met een voorstel voor kansen voor uw bedrijf. Samen bespreken we deze mogelijkheden en zetten we een koers uit om die kansen aan te pakken.

In het derde deel zijn we vooral samen onderweg. Daarbij geef je zelf aan hoe intensief de samenwerking moet zijn. Uiteraard doen wij daar een voorstel in, maar het is aan jou om de eindbeslissing daarin te nemen. Het samenwerkingstraject begint vaak intensief. Veel contactmomenten en veel acties samen uitvoeren. Naar mate de koers duidelijker gehouden wordt, neemt het contact ook af. Aan het begin van het traject zetten wij daarvoor al een lijn uit. Dit geeft een duidelijk idee van de manier waarop wij bij jouw bedrijf betrokken zullen zijn. Tijdens dit traject nemen wij nooit het roer van jou over, maar staan we vooral naast jou. Op die manier groeit jouw bedrijf zoals jij dat zelf voor ogen hebt. Met jouw eigen passie en jouw eigen kennis. Want uiteindelijk ben jij de ondernemer.

De BusinessFabriek gebruikt onder anderen het Lean Canvas.

Lean Canvas

De BusinessFabriek gebruikt onder anderen het Lean Canvas.

Innovatie komt vaak uit het combineren van bestaande kennis van verschillende partijen die anders weinig tot niets met elkaar te maken zouden hebben. De BusinessFabriek kan daarvoor onze eigen ervaring bij jou toepassen, maar het kan ook voorkomen dat het goed is om een heel ander soort ondernemer te bezoeken of op bezoek te laten komen. Zo  kunnen we verbanden leggen die jou kunnen helpen om innovatief te zijn met jouw bedrijf, jouw product of jouw verdienmodel.